Feig fylkesmann

Fylkesmannen i Rogaland har trukket sine innsigelser og godtar at det bygges 40 hytter i nærområdet til Lindvollsmyra naturreservat i Svandalen i Sauda. Et samlet kommunestyret har etter dette gitt grønt lys for byggeprosjektet. – Fylkesmannen har vore feig i denne saka, seier Jarle Lunde i Naturvernforbundet til bladet Ryfylke. Sjå også saker 15.03. og 18.05.2006.

Lindvollåsen blir bygd ut