Feil å vedta vindparkplaner

Reguleringsplan-forslagene for vindparkene Eikeland/Steinsland, Moi/Laksesselva og Stigafjellet ligger helt eller delvis i fylkesdelplanens nei-områder. Ingen av prosjektene har fått konsesjon for utbygging. Naturvernforbundet ber Bjerkreim kommune om å avvise reguleringsplanene.

Brev til Bjerkreim kommune om reguleringplan Eikeland-Steinsland

Brev til Bjerkreim kommune om reguleringplan Moi-Laksesvela

Brev til Bjerkreim kommune om reguleringplan Stigafjellet