Felles sak for Skurvedalen

En delegasjon fra Stavanger Turistforening og Naturvernforbundet i Strand har vært på Stortinget for å blåse nytt liv i Preikestolen nasjonalpark. Foranledningen er omfattende planer om kraftutbygging i Skurvedalen.

Delegasjonen besto av Preben Falck og Anne Katrine Lycke fra Stavanger Turistforening og Egil Tjensvold fra Naturvernforbundets fylkeslag og lokallag i Strand. Med seg i bagasjen hadde de sterk bekymring for omfattende utbyggingsplaner i  blant annet Skurvedalen, Sunnmork, Nordånå og Dalaånå som alle ligger innenfor den foreslåtte nasjonalparken. Områdene har store uberørte naturkvaliteter og har i tillegg stor verdi for friluftsliv og kulturhistorie. 

Det er tre partier i Rogaland som har sagt ja til nasjonalparken, nemlig Venstre, Arbeiderpartiet og SV. Venstre har ivret sterkt for å komme i gang med verneplanprosessen og har reist forslag om dette både i Stortingets energi- og miljøkomite og i Rogaland fylkesutvalg.

Nå har  Venstre kommet i en posisjon som gir større politisk innflytelse enn i forrige periode. I møtet med  Ola Elvestuen, Venstres nestleder i energi- og miljøkomiteen, ble Rogalandsdelegasjonen forsikret om at partiet vil se på alle muligheter for å få nasjonalparken på dagsorden, særlig sett i lys av kraftutbyggingsplanene som truer noen av de aller viktigste naturverdiene i Preikestolområdet. Delegasjonen hadde også møte med Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg fra Stavanger som også lovte å følge opp saken.

Delegasjonen var fornøyd med Osloturen, og tror det styrker sjansene for å hindre kraftutbygginger som kan torpedere den framtidige nasjonalparken.