Fikk medhold i sak om skogsbilveg

Norges Naturvernforbund hevdet i fjor at Rogaland fylkeslandbruksstyre fattet et ugyldig vedtak om bygging av skogsbilveg i Hå kommune. Fylkeslandbruksstyret, som påsto å være siste klageinstans, avviste klagen. Dette godtok ikke Naturvernforbundet og påklagde saken til landbruksministeren. Nå har Landbruks- og matdepartementet (LMD) gitt Naturvernforbundet medhold. Vegen skal ikke bygges.

Den omlag tre kilometer lange vegen ville ha gått inn i et inngrepsfritt naturområde og krysset Ognaelva som er foreslått som nasjonalt laksevassdrag. I sin klage støttet Naturvernforbundet fylkesmannen i Rogaland som mente det forelå et økonomisk og miljømessig bedre alternativ.

Flertallet i fylkeslandbruksstyret er siste klageinstans, men landbruksminister har etter forvaltningslovens bestemmelser anledning til å overprøve og omgjøre vedtaket, skrev Naturvernforbundet og ba daværende landbruksminister Sponheim om oppheve vedtaket i fylkeslandbruksstyret.

I sin konklusjon skriver LMD: «Vi legger vekt på at veien ikke representerer en landbruksfaglig helhetsløsning og at miljøargumentene trekker i retning av ikke å tillate veien.

– Dette er en viktig seier i en viktig enkeltsak. Samtidig kan vi håpe at fylkeslandbruksstyret for ettertiden vektlegger regleverket og miljøet på en helt annen måte enn det har gjort til nå, sier daglig leder Erik Thoring i Naturvernforbundet i Rogaland.

Juni 2004: Naturvernforbundets første klage

Februar 2005: Tar saken opp med landbruksministeren

Desember 2005: LMD gir Naturvernforbundet medhold (pdf)

Naturvernforbundet i Rogalands nettside