Fjern massedeponi i friområder!

I 2006 ble det etablert to massedeponi i friområder i Stavanger. Det var ikke søkt om tillatelse til fyllingene på Tasta og i Sørmarka. Naturvernforbundet har ved flere anledninger anmodet Stavanger kommune om å få fyllingene fjernet, men intet har skjedd. Nå må politikerne ta tak i sakene, krever forbundet.

Brev om ulovlige massedeponi til Hovedutvalget for miljø og utbygging, Stavanger kommune