Fjern ulovlig veg i Saudafjellene

Naturvernforbundet har fått fullt medhold i sitt syn på ulovlig vegbygging i Saudafjellene. I et brev fra fylkesmannen blir Sauda kommune bedt om kreve vegen fra Botnane til Svartevatn fjernet.

Vegen som ikke var omsøkt, tilfredstiller ikke kravene som enkel landbruksveg og må behandles etter plan- og bygningsloven, fastslår fylkesmannen.

Landbruksveg Sauda- uttale fra fylkesmannens landbruksavdeling