Flyteholme i det blå

Stavanger kommune har avslått vår søknad om 160 000 kroner til bygging og utsetting av en flytende fugleholme i Mosvatnet. Avslaget er begrunnet med at kommunen vil bygge en permanent fugleøy i stedet.

Det har vi hørt før. Forslaget om en fugleøy ble fremmet av kommunen i 1970, og det er altså 41 år siden. Siden har det ikke manglet på positive utsagn, men fugleøya er fortsatt en papirtiger. Det er ikke gjort noen vedtak om at fugleøya skal bygges og det er ikke satt av en øre til realisering av prosjektet. 

Parksjefen har tidligere antydet at steinmasser fra Ryfast kan brukes til å bygge fugleøya. Men Ryfast er ikke vedtatt og i beste fall starter dette prosjektet i 2015. 

Vårt poeng var å styrke naturmangfoldet i Mosvatnet NÅ og ikke om fire-fem år. En flytende fugleholme vil fungere utmerket og koste mindre enn en tidendedel av prisen for en permanent øy. Når den faste fugleøya en gang skal bygges kan flyteholmen enkelt flyttes over til Vannassen der den kan gjøre stor nytte i lang tid. Flyteholmen vil med noe vedlikehold ha en levetid på 40-50 år. 

Vi er ikke kjent for å gi oss så lett. Nå vil vi se på mulighetene for privat finansiering av fugleholmen. Kanskje vi skal starte en kronerulling blant alle Mosvannets fuglevenner?

Sikkert er det ihvertfall at vi skal engasjere oss i Mosvatnet i den aller nærmeste framtid. I april vil med all sannsynlighet åpne en stor utstilling om truete arter og naturtyper. Utstillingen er laget av Norske Naturfotografer. Vi har fått kommunal støtte til utstillingen og håper at vi kan finne plass til den utenfor Stavanger Kunstmuseum. Mer om utstillingen kommer snart.