Foredrag: Kråkenes verden

Facebookarrangement

Hva er det med Mosvatnet som virker så tiltrekkende på kråkene?

Mange av Jærens kråkefugler overnatter i trærne rundt Mosvatnet. Hver kveld, i skumringen, kommer over 10 000 kråker og kaier fra fjern og nær. Noen har fløyet flere mil fra matområdene sine for å komme akkurat hit. Neste morgen flyr de avgårde igjen.

Lær mer om kråkenes biologi og adferd, intelligens og spesielle samfunn på dette foredraget. 

Øyvind Gjerde har har i over 20 år bidratt til en omfattende dokumentasjon av vinterbestandene av kråke og kaie på Jæren.

Kaféen er åpen fra 17.00. Foredraget begynner klokken 19.00.

Velkommen!