Foredrag om kattuglen

NOF Stavanger og omegn lokallag: Mandag 9 mars kommer Ivar Sleveland for å holde foredrag om kattuglene.