Foreslår handlingsplan for naturmangfold

Stortinget har vedtatt at tapet av naturmangfold skal stanses innen 2010. Dette må tas på alvor også i vårt fylke, mener Naturvernforbundet. Årsmøtet i fylkeslaget har henstilt til fylkesordfører Tom Tvedt om å igangsette arbeidet med en handlingsplan for naturmangfold i Rogaland.

Uttalelse til fylkesordføreren om tap av biologisk mangfold