Foreslår kulturmiljø i verneplan

Stavanger kommune skal revidere sin kulturminneplan og i den forbindelse har Naturvernforbundet foreslått vern av to gamle kulturlandskap, nemlig Store Marøy og Lierdal på Tasta. Begge områdene er svært representative for en type natur- og kulturmiljøer som er nesten forsvunnet i Stavanger.

Statusrapport Marøy 2007