Forsandåna påklaget

NVE står fast på sitt tidligere vedtak om å flytte Forsandåna og å senke den med inntil 13 meter. Dette vedtaket har Naturvernforbundet og Norges Jeger- og fiskerforbund påklaget.

Det var Forsand Sandkompani som søkte og fikk konsesjon i 2011  til å gjennomføre det omfattende inngrepet i elva. Bedriften ønsker å komme til sand- og grusressurser som kan forlenge driften i sandtaket med ca. 20 år. Naturvernforbundet påklaget konsesjonsvedtaket, men trakk inntil videre klagen tilbake etter initiativ fra Forsand Sandkompani som ønsket å utrede bedre løsninger for naturmiljøet og bestandene av laks og sjøørrett. I 2012 la konsulentselskapet Uni Miljøpå vegne av Forsand Sandkompani  fram et nytt forslag som NVE nå har avvist. Konsesjonsvedtaket fra 2011 står derfor  ved lag.

Naturvernforbundet har påklaget konsesjonen og mener den i sin helhet må avvises. Dersom klagen ikke fører fram støtter Naturvernforbundet subsidiært bedriftens reviderte planforslag fra 2012. Norges Jeger- og fiskerforbund klager også på konsesjonsvedtaket, og krever Forsand Sandkompanis planendringssøknad fra 2012 må velges.