Først lokal støtte, så nasjonalpark

Politikerne på Stortinget er skjønt enige om en ting: Preikestolen er uten sidestykke noe av det vakreste norsk natur kan by på. Men vil de ha nasjonalpark? Ja, men bare hvis rogalendingene vil.

Tirsdag 5.april ble nemlig Preikestolen nasjonalpark diskutert i Stortinget som følge av et forslag fra Venstre om å gå i gang med vernearbeidet. I debatten ble Preikestol-naturen lovprist fra alle unntatt Frp. Men fra å mene at naturen er spektakulær og verneverdig og til å ville etablere en nasjonalpark er det et langt skritt. Det skritt må lokaldemokratiet ta,  formante både Ap, H og miljøvernminister Erik Solheim. 

«Der den lokale oppslutningen er liten, vil sjansene være små», uttalte Solheim i debatten.

Solheim vet at et ytterst fåtall nasjonalparker og andre verneområder er et resultat av lokale ønsker. Regelen er snarere at de berørte kommuner protesterer heftig mot all som smaker vern. Det har vi sett gjentatte ganger i Rogaland, seinest da vernedebatten raste rundt Frafjordheiene med Månafossen. i nasjonalparkplanen var Frafjordheiene foreslått som nasjonalpark, men ble det ikke på grunn av lokal motstand. 

Det er absolutt ingen ting som tyder på at et forslag om Preikestolen nasjonalpark vil få støttefra de berørte kommuner. Forsand og Hjelmeland har sagt klart og entydig nei til nasjonalparken, og det er et åpent spørsmål om det er politisk flertall for forslaget i Strand kommune. 

Ut fra Solheims krav om «lokal støtte»  betyr det at det aldri vil bli nasjonalpark i Preikestolområdet. Da kan de trygt snakke seg varme om den fantastiske naturen og toe sine hender når det unike naturområdet blir spist opp bit for bit. 

Men kanskje Solheim mener at lokal støtte ikke kan utelukkende gjelde de berørte kommuner. Kan det hende at han og andre Preikestolvenner mener at det vil være godt nok hvis flertallet i Rogalandsbefolkningen vil ha Preikestolen nasjonalpark?

Det forteller debatten i Stortinget ingen ting om. Politikerne vet å pakke sine utsagn inn i bomull.