Fotovandring i hubroens landskap

Den kjente naturfotografen Ole Jakob Vorraa fra Karmøy kommer til Stavanger 31. mars med bilder han har tatt gjennom flere år i landskapet på Haugalandet. Blant annet vil han vise flotte bilder av hubro som er truet av både vindmøller, miljøgifter og gjengroing. Foredraget er gratis og holdes i Stavanger Turistforenings lokale i Kannik mandag 31. mars kl 19:30. Fri adgang!

Ole Jakob Vorraa fra Kopervik kjenner det åpne kystheilandskapet på Karmøy og Haugalandet bedre enn de fleste. Han har tilbrakt uttalige timer i heiene på oppdagerferd etter hubro, hjort, orrfugl og andre arter som trives i det åpne landskapet. Resultatene av jakten med fotoapparat og filmkamera har resultert i flere kritikerroste bøker og innslag i NRK`s populære program ”Ut i naturen”.

Som naturverner har Ole Jakob protestert kraftig mot planene om å bygge 35 vindmøller midt i hubroens rike på Karmøy. Han mener Hydros planlagte vindpark vil være helt ødeleggende for hubroen som er rangert som kritisk truet i den nasjonale rødlista over truede arter i Norge.

Ole Jakob Vorraa er utdannet pedagog og har flere år bak seg som lærer og som naturforvalter i Karmøy kommune. Han bruker nå det meste av tida som frilans naturfotograf kombinert med engasjement som timelærer. Ole Jakob er medlem i Norske Naturfotografer og tilknyttet Samfoto. For tiden jobber Ole Jakob blant annet med en film om selarten havert som holder til på de ytterste holmene langs Rogalandskysten.

Arrangør: Naturvernforbundet i Rogaland

Foto: Naturfotograf Ole Jakob Vorraa

Naturfotograf Ole Jakob Voraa

Naturfotograf Ole Jakob Voraa