Fra vondt til verre?

Sykkelstamvei til Forus, forsert bygging av bussfiler og en ny regional parkeringspolitikk skal redusere bilkøene og klimautslippene,mener Ap og H. Men partiene vil også ha Ryfast med 2-3000 biler som daglig skal gjennom Stavanger sentrum. -Ikke troverdig, mener SV.

Verken Ap’s ordførerkandidat Cecilie Bjelland eller Høyres Christine Sagen  Helgø presenterte nye radikale grep for å løse trafikkutfordringene i regionen, da Naturvernforbundet inviterte til debatt på KultKafeen mandag 5.september. Kort oppsummert vil Høyre fortsatt  har mindre pisk enn Ap. Mens Ap er skeptisk til Bybane, er  H og SV er sterkt for.

SV’s Eilef A. Meland viste til de positive erfaringene med tidsdifferensierte bompenger i Stockholm som har fått sterk støtte i befolkningen. Det beveget ikke Sagen Helgø. Hun erklærte seg som motstander uten å ville begrunne motstanden. Bjelland og Ap støtter rushtidsavgift.

Meland viste til at Ryfast og Eiganestunnelen vil koste 6 millarder kroner,  som er mer enn det koster å bygge Bybane. Han karaktertiserte det som en gigantisk subsidiering av 2-3000 daglige bilbrukere og et betydelig bidrag til å forlenge køene i Stavanger sentrum.

Henning Stokke fra Tasta opplyste forsamlingen om at Eiganestunnelen vil generere like store klimautslipp som man vil spare ved å bygge Bybanen.

Verken Bjelland eller Sagen Helgø tok Ryfast-hansken. Det er åpenbart et vedtak partiene ikke ønsker omkamp på.

Så blir spørsmålet om samferdselsmyndighetene mener Stavavanger-regionen bruker virkemidlene som skal til for å nå klimamålene. Hvis ikke kan Stavanger se langt etter statlige belønningsmidler som Trondheim og Bergen har fått tildelt flere hundre millioner kroner av.

På det godt besøkte møtet i KultKafeen (52 tilhørere) var det faglige innledninger av Gorm Carlsen fra AsplanViak, Holger Schlaupitz fra Naturvernforbundet og Eddie Westad fra Statens Vegvesen.