Fremmede arter i Rogalandsnaturen

Foredrag av rådgiver Randi Storhaug, fylkesmannens miljøvernavdeling.

Foredraget starter kl. 18.30

Fri adgang

Kafé, naturvernbutikk, informasjonsstand