Fremmede arter på torsdag

Fremmede arter i norsk natur – hvem er de , hva gjør de og hva gjør vi? Dette er noen av spørsmålene som tas opp til debatt torsdag kveld (10.oktober) på Mostun natursenter. Tre innledere skal gi oss innsikt og kunnskap om et spennende felt i naturforvaltningen.

Foredragene begynner kl. 19 og først ute er hovedinnleder Per Kr. Austbø, ass.fylkesmiljøvernsjef i Rogaland. Han spør om kampen mot fremmede, skadelige arter er en tapt kamp. En som utøver kampen mot skadelige arter, Knut Henrik Dagestad i Statens naturoppsyn, forteller om sine erfaringer med skjøtsel i Jærstrendene landskapsvernområde. Siste mann ut, er planteøkolog Olav Balle som spør om tiltak mot fremmede arter kan utarme naturmangfoldet. 

Etter at de tre innlederne har sagt sitt, blir det debatt mellom innlederne og med salen. 

Torsdagens program er på to timer med 15-20 minutters pause ved halvgått løp. Da blir det anledning til å kjøpe seg ripssaft, kaffe eller en økologisk vaffel. Naturvernbutikkens spesialtilbud om fire sekker  ved og ett medlemskap for kun kroner 300,- (200,- for pensjonsiter og studenter) gjelder fortsatt. 

Det er som vanlig fri èntre på det tredje av i alt fem foredragskvelder i Naturvernforbundets populærvitenskaplige foredragsserie «Natur på torsdag».