Fugleholmen rigges på lørdag

Lørdag skal fugleholmen i Mosvatnet klargjøres for sleping og ankring. Vi skal ha ombord sand, jord, grus og steiner på det som antagelig er Norges største flytende fugleholme. Har du lyst å bidra kan du stille i bukta ved Mosvangen camping kl. 11 førstkommende lørdag.

Holmen har ligget i opplag ved Mosvangen camping siden den ble montert i slutten av januar. Nå er det tid for å få den på plass der den skal ligge, på nord-vestsiden av Mosvatnet. Før så langt kommer skal holmen utstyres med en jordkasse som vil dekke ca 20 av i alt 50 kvadratmeter. På det åpne arealet skal det legges ut grus og et mindre antall større steiner. 

Til det trenger vi frivillige hender og iniviterer alle interesserte  til dugnad kl.11 førstkommende lørdag. Oppmøte er i bukta ved Mosvangen camping. Ta gjerne med arbeidshansker og spade. Alt annet nødvendig utstyr holder vi. 

Etter dugnaden blir det kaffe, saft og vafler på Mostun. 

I neste uke kommer det mannskap fra Bergen med slepebåt og ankerfortøyninger. Flåten blir slept og oppankret  på 2,5 meters dyp et par steinkast fra Mostun. Så vil våren vise hvem det er som tar det nye tilbudet i bruk. Hvis vi får det til vil det bli plassert et webkamera på holmen slik at interesserte kan følge med på dataskjermen hjemme. 

Fugleholmen er et midlertidig tiltak som på sikt skal erstattes av en permanent fugleøy. Holmen er prosjektert og utstyrt av Naturvernforbundet på oppdrag fra Stavanger kommune.