Fuglekasser og naturvernfadder

Ønsker du å støtte Naturvernforbundets arbeid i Rogaland? Da kan du bli naturvernfadder. Eller du kan kan støtte både forbundet og småfuglene ved å kjøpe en flatpakket fuglekasse hos vår forhandler, Ågesentunet i Stavanger.

Bli Naturvernfadder!

Naturvernet har dårlige kår i Rogaland. Nedbyggingen av natur og truete arters leveområder fortsetter med uforminsket styrke. Naturvernforbundet har en krevende jobb med å verne om de mest verdifulle naturområdene. Du kan hjelpe oss med å gjøre denne jobben bedre ved å bli naturvernfadder. Det kan du gjøre ved å innbetale et fast, selvvalgt , månedelig beløp til vår fadderkontot. Hver krone vil uavkortet gå til å styrke vår kamp for Rogalandsnaturen.

Bli naturvernfadder!