Fugleøy til våren

«Det etableres en midlertidig flytende fugleøy i samarbeid med Naturvernforbundet i Rogaland. Dette kan en få til innenfor en kostnadsramme på kr. 160 000 og den kan være på plass til hekkesesongen 2012», skriver kommunaldirektør Leidulf Skjørestad i en orientering til kommunalstyret for miljø og utbygging.

Roy Mangersnes

De som har fulgt med i debatten rundt fugleøya i Mosvatnet, kjenner til at forslaget opprinnelig kommer fra daværende parksjef Arne Berglia i 1970. Forslaget er videreført i Grønn plan som kommunen utga i 1991. Men lite skjedde før Naturvernforbundet tok opp hansken i 2008. Vi foreslo først en permanent øy, men ble bedt om å se på en midlertidig løsning som kunne realiseres raskt. Forslaget om en flytende fugleøy ble fremmet i 2010, men ble da avslått. Så ble forslaget tatt fram igjen av Janne Johnsen (H) i vår og enstemmig vedtatt.

Kommunens planleggere har siden konkludert med at en flytende, permanent installasjon blir for dyr og lar seg ikke løse raskt. Dermed er vi tilbake til Naturvernforbundets forslag om en enkel og funksjonell flyteholme som kan la seg bygge og utplassere i løpet av to-tre måneder til en rimelig kostnad.

Den planlagte flyteholmen blir på ca 48 kvm og skal ankres opp 80 til 100 meter fra land, nordvest i Mosvatnet. Når flyteholmen en gang blir erstattet med en permanent løsning, foreslår Naturvernforbundet at flyteholmen blir flyttet til Vannassen. Der kan den være til stor nytte  fordi Vannassen ikke har gode og sikre hekkeplasser for ande- og måkefugler. 

Så fremt det ikke blir is på Mosvatnet i vinter, er planen vår å ha holmen fiks ferdig til bruk i Mosvatnet innen utgangen av mars.