Fuglesensasjon i Mosvatnet

En nord-amerikansk ringnebbdykker har slått seg til i Mosvatnet og det er intet mindre enn en sensasjon i fuglemiljøet. Første funn av ringnebbdykker i Norge ble gjort så seint som i år 2000.

Ringnebbdykkeren er en nord-amerikansk art som ble sett for første gang i Norge i Herøysundet, Nordland i 2000. Denne ble også sett i samme region i 2001. Det andre funnet i Norge skriver seg fra Haugesund og senere diverse lokaliteter på Jæren  i 2002 og 2003. I 2007 hekket en ringnebbdykker  sammen med en dvergdykker i Orrevatnet.

Selv om antallet observasjoner har økt det siste drøye ti-året, er ringnebbdykkeren utvilsomt en sjeldenhet. Den er på størrelse med en horndykker, altså litt mindre enn Mosvatnets mange toppdykkere. Den hører til i samme familie, lappedykkerne. Som navnet tyder, er en ringformet svart flekk på det lyse nebbet opphavet til fuglens norske navn. Fjærdrakten er grålig.

Ringnebbdykkeren i Mosvatnet er sky. Enten oppholder den seg langt ute i vatnet, eller så skjuler den seg i den overhengende vegetasjonen i vannkanten. Skal du få øye på den må du ha kikkert (helst teleskop) og smøre deg med god tålmodighet.

Ringnebbdykkeren  ble oppdaget av Tor A. Olsen og Egil Ween søndag, og ble seinest sett i morges (tirsdag).