Fylkeslaget med klimatiltak

På Naturvernforbundets kontor i Sandvigå 24 er det i løpet av sommeren innstallert videokonferanseutstyr fra Tandberg. Dermed kan vi droppe flyreiser og forbedre kontakten vår med Naturvernforbundet sentralt og andre samarbeidende organisasjoner. Vil du vite mer om videokonferanser kan du ga inn på www.tandberg.com