Gammel kulturmark på Jæren er truet

De brune innslagene i det grønne jærske jordbrukslandskapet er på vikende front. Myrer, lyngheier, våtmarker og ugjødsla beitemarker blir borte som følge av gjengroing, nydyrking og massedeponier. Hvordan kan de viktige restene av natur- og kulturmark sikres for framtiden? Svarene vil du antagelig få om du blir med på en bussreise til noen av Jærens restarealer, tirsdag 28. mars. Samme dag kl. 19.30 inviterer vi også til åpent møte om samme tema i Sandnes rådhus. Program og informasjon om påmelding finner du her (pdf).