Gammelt og nytt fra Marøy

I fjor ble det lagt ned 255 dugnadstimer på Store Marøy. Mesteparten av arbeidet har bestått i å rydde krattskog for å klargjøre til sviing. Dugnadene fortsetter og i februar har vi merket av to dugnadsdager, nemlig lørdag 10 februar og lørdag 24. februar. Er du interessert sender du en e-post til rogaland@naturvern.no. Les årsrapport for Marøy-prosjektet i 2006 her:

Årsrapport Marøyprosjektet 2006