Går mot ny båthavn ved friområde i Stavanger

Naturvernforbundet mener en ny båthavn ved Strømvig på Storhaug er svært konfliktfylt om må utgå. Alternativt kan båthavn aksepteres på motsatt side, ved den snart nedlagte godsterminalen i Paradis. Forbundet foreslår strengere utslippskrav i havnene og en favorisering av mindre båter.

Uttale til Stavanger kommune