Gjenvalg over hele linja

«Never change a winning team» kunne vi kanskje konkludert etter årsmøtet på tirsdag. Alle som sto på valg ble nemlig gjenvalgt. Det betyr at styreleder Eirin Hivand Haneberg og styremedlemmene Bjarte Hetland og Ellen Jepson tar to nye år.

Og ikke nok med det: Også samtlige varamedlemmer lot seg gjenvelge på årsmøtet som samlet 15 medlemmer. Styrets sammensetning i 2013 er da som følger:

Styreleder:
Eirin Hivand Haneberg, Sokndal – gjenvalgt for to år.
Styremedlemmer:
Bjarte Hetland, Stavanger – gjenvalgt for to år
Ellen Jepson, Stavanger – gjenvalgt for to år
Karl Øyvind Lindheim, Stavanger – på valg i 2014
Marius Harlem, Stavanger – på valg i 2014
Anne Elisabeth Carlsen, Stavanger – på valg i 2014
Varamedlemmer, velges for ett år:
Linda Austnes, Sandnes, gj.v.
Per Thomas Grimnes, Stavanger, gj.v.
Siri Ødegaard, Stavanger, gj.v.
Cathrine Fr. Tellnes, Stavanger, gj.v.

Årsmøtet godkjente forslagene til årsberetning 2012, arbeidsplan 2013, regnskap 2012 og budsjett 2013. Alle disse dokumentene kan du lese et annet sted på denne hjemmesiden. 

Nytt av året er at årsmøtet har valgt en profesjonell revisor, nemlig Sumergo AS ved statsautorisert revisor Henning Roland Petersen. 

Årets årsmøte ble holdt på Mostun natursenter.