Gjerde-stunt

Gjerdet som omkranser Mostun skal stå, sjøl om anleggsarbeidene avsluttes i neste uke. Da passer det fint med et lite plakatstunt. Plakatene som henger på gjerdet er laget av Norske Naturfotografer i Naturmangfoldåret 2010.

Tidlig i neste uke pakker Miljøhager sammen og ruller hjem med gravemaskin og annen tung redskap. Da har de dyktige fagfolkene drenert hele plenen, skiftet ut jordmasser og blandet inn flere billass med sand. Men grønn og fin plen bli det ikke før til neste år. Vi vil helst unngå tråkk i den kommende plenen og derfor blir anleggsgjerdet stående. Det er dette gjerdet vi nå har dekorert med flotte naturplakater. 

Som faste turgåere vil se, har vi også fått en ny og flott steinmur i terrassen. Den gamle muren var mildt sagt falleferdig og rasfarlig. I muren er det laget en stor og fin trapp til erstatning for den gamle som var direkte helsefarlig. 

Og det er ikke alt: Langs muren vil dere se at det er laget en grussti som ender opp på baksiden av huset. Denne stien er identisk med stien vi kan se på bilder fra 1930-tallet. Stien vil ha direkte forbindelse til en ny og god atkomst til rampen som er koplet til Tjensvollkrysset. Det er et stort framskritt. Tråkket i skråningen er nemlig  lite egnet for syklister og barnevogner.

Vi  retter en stor takk til Stavanger kommune ved park og vei som har brukt penger på denne flotte opprustningen i byens mest brukte friområde.