Gode grunner for medlemskap

Som medlem/støttespiller i Norges Naturvernforbund er du med i arbeidet for å bevare naturen og forsvare livsgrunnlaget for oss og våre etterkommere. Medlemmer og støttespillere over hele landet er Naturvernforbundets viktigste ressurs.

Innen naturvern er det saken, målene og resultatene som er viktig. Det spiller mindre rolle hvordan folk engasjerer seg for naturen. Naturvernforbundet har imidlertid noen fortrinn i naturvernarbeidet:

  • Naturvernforbundet stiller opp overalt hvor natur er truet. Vi har nettverk over hele Norge gjennom lokal- og fylkeslag. Og vi er med i Friends of the Earth, et verdensomspennende nettverk av naturvernorganisasjoner. Vi har derfor mulighet til å følge opp saker både på lokalt, nasjonalt og globalt nivå.
  • Naturvernforbundet er en arena for frivillighet og engasjement, og er en organisasjon for, av og med medlemmer. Det er medlemmene som bestemmer hva Naturvernforbundet skal mene og arbeide med. Dette uttrykkes i vår formålsparagraf, plattform og arbeidsprogram.
  • Naturvernforbundet jobber med et bredt spekter av miljøsaker. Medlemmene står sammen om engasjementet for natur og miljø, men det finnes mange ulike grunner for å delta, og du kan delta med det som opptar deg.

Høy oppslutning er viktig for Naturvernforbundets drift, aktiviteter og gjennomslag, både lokalt og nasjonalt.

  • Flere aktive natur- og miljøvernere gir økt kapasitet til å følge opp politiske saker, mobilisere til aktiviteter, og informere om det som skjer.
  • Økte inntekter gjør det mulig for organisasjonen å gjøre en bedre jobb.
  • Høy oppslutning gir tyngde og respekt i politiske saker.