Gravemaskin i sjøfuglkoloni

27. mars i år ble Plentingen og fem andre hekkeplassser for sjøfugl i Stavanger vernet av bystyret. To måneder seinere blir en dumper og en gravemaskin satt i land på Plentingen. Alle vet at mai er midt i sjøfuglenes hekkeperiode. Men havnesjef Bjørn Helgøy hadde glemt det. Gravemaskinen ble stanset 30. mai, men fikk lov til å fullføre arbeidet dagen etter. Nå har Naturvernforbundet, Stavanger kommune og havnevesenet blitt enige om at sjøfuglkoloniene må tas bedre vare på. Se også 18.05.2006.

Anmodning om umiddelbar stans i ulovlige gravearbeider på Plentingen