Graver på tross av klage

Med kommunens velsignelse har en grunneier i Sauda startet gravearbeider i et hyttefelt ved Lindvollsmyra naturreservat. Gravinga startet like etter at hytteplanen var godkjent av kommunestyret, men før klagefristen var utløpt.

– At slik kan skje helt lovlig, viser at ankefrister blir et spill for galleriet, uttaler Jarle Lunde i Naturvernforbundet.

Se også uttalelser 15. mai og 18.mai i år.

Klage på vedtak Lindvollsåsen