Gravplass ved verna vassdrag i Sauda

Sauda kommune foreslår utvidelse av Solbrekk gravplass. Naturvernforbundet gjør kommunen oppmerksom på at utvidelsen vil berøre Åbøelva som er et vernet vassdrag.

Her kan du lese NiRs kommentarer til reguleringsplan for Solbrekk gravplass i Sauda kommune.

Solbrekk gravplass