Grip sjansen Tasta!

Tasta har en godt skjult hemmelighet. Mellom trær, busker og kratt på Tastaveden ligger det en flott, gammel myr – kanskje den aller siste i bydelen. Naturvernforbundet og Stavanger kommune vil gjerne berge myra før den blir skog. Men da trenger vi hjelp fra alle naturinteresserte Tastabuer. Lørdag 3 november og lørdag 10.november inviterer vi til ryddedugnad!

Vi er på plass på myra  fra kl.11 medbringende ryddeutstyr. Ryddingen begynner midt i myra der buskfuru har etablert seg med tette bestander. Alt trevirke skal dras ut av myra, henholdvis mot nord og mot sør. Her skal alle kvistene bli kuttet av en flisknuser. Det som kan brukes til ved blir pakket i sekker. Alle som deltar på dugnadene kan ta med seg ved hjem. 

Myra er lett å finne. Alle turstier til Tastaveden passerer nemlig myra. Vi starter i nordre enden ved Fjellstigen. 

Alle, stor som liten, kan bidra. Den viktigste jobben er å dra kvister og stokker ut av myra. Men ta gjerne med kløyveøks. Vi kapper opp stokkene og  har med oss vedsekker til pakking.  Husk hansker og høystøvler  – det er bløtt i myra. Ta gjerne med matpakke. Vi byr på bålkokt kaffe!

De som har motorsag og verneutstyr, må gjerne ta med. Men husk at hogst med motorsag  skjer på eget ansvar.

Det vi ikke klarer å få gjort i løpet av dugnadslørdagene 3. og 10.november, blir fulgt opp av profesjonelle mannskaper fra Naturvernforbundet og BoGrønt Randaberg. Målet er at myra på Tastaveden skal tilbake til fordums prakt, den gang bøndene hadde dyr gående på beite her. 

Du trenger ikke melde deg på. Du må heller ikke bo på Tasta for å være med. Alle som er opptatt av at Stavanger skal bevare noe av sitt rike naturmangfold er hjertelig velkomne. Vi starter kl. 11. og runder av i fem-tiden. Du kan være med så lenge du har lyst. Vel møtt på Tastaveden lørdag 3.november.

Er det noe du lurer på? Kontakt Erik Thoring på tlf 416 83 238.

Bildetekst: 

Steingjerder over myra forteller om tidligere tiders beiting på Tastaveden. Nå er det krattskogen som rår.