Grønn bølge i Rogaland

Nå er det ikke lenger noen tvil: En grønn bølge skyller over Rogaland. I løpet av første halvår har fylkeslaget fått over 50 nye medlemmer. Det er flere medlemmer enn fylkeslaget fikk i hele fjoråret. Fylkeslaget i Rogaland har de siste seks årene hatt et stabilt medlemstall på rundt 1150