Grønt lys for grønne tak

Et tak fullt av blomster, er ikke bare vakkert og bra for byenes biologiske mangfold. Sedumtak med bergknapp forlenger også takets levetid, gir pluss i CO2-regnskapet og reduserer avrenning til kommunale avløp. Det nye hotellet i Løkkeveien i Stavanger har grønt tak, og byens nye konserthus blir det neste.

Tekst og foto: Kjetil S. Grønnestad

Bengt Tovslid er salgsleder for firmaet Bergknapp, som ifølge dem selv er eneste norske produsent av sedumdekke. En fordel med lokal produksjon, er at en ikke innfører svartelistearter fra utlandet, slik som den forhatte iberiasneglen.

Mange fordeler

– Opp mot 50 prosent av regnvannet som faller på sedumtak, fordamper gjennom planten. Resten av vannet drenerer sakte ut gjennom sedumdekket, som virker som en svamp. Til tross for det, blir ikke taket så tungt at det er nødvendig med forsterket takkonstruksjon. I tillegg får takpappen forlenget levetiden fra 20 til 60 år, når sedumdekket beskytter mot uttørking fra sola, sier Tovslid.

Andre fordeler han trekker fram, er sedumtakets isolerende evne, både mot sommerhete og vinterkulde. Et bygg med sedumtak trenger dermed mindre energi til oppvarming og avkjøling, noe som gir mindre utslipp av CO2. Sedumplantene demper støy, både inn til bygget, men også utendørs ved at det demper ekkoeffekten av lydene. Sedumplantene binder støv, som er bra for byggets ventilasjonsanlegg.

Utenom disse tekniske fordelene, har vi estetikken. Plantene på sedumtaket blomstrer i rødt, hvitt og gult. Plantenes blader skifter også farge gjennom året, fra rødt til grønt. Dessuten har de gunstig effekt på biologisk mangfold. De forskjellige artene med bergknapp gir mat og ly til sommerfugler, bier og humler. Det igjen gir mat til fuglene.

Med alle disse fordelene, skulle en tro sedumtak var mer i bruk enn det er, men Tovslid tror dette skyldes at sedumtak fortsatt er ukjent for mange. Dessuten er det litt dyrere enn ordinære tak.

– Sedumtak er populært blant arkitekter, men dessverre ser flere byggherrer på dette som pynt. De ser ikke besparingene det fører med seg. Derfor fjerner flere dette for å spare penger i byggeperioden, sier Tovslid.

Sedumdekket passer fint til tak med opptil 30 graders takvinkel. Mattene med sedumplanter legges oppå en 2 cm tykk drenerende plastmatte. Det er gunstig for tørketålende sedumplanter, men ikke like bra for (u)gress. Spirende gress blant sedumplantene, visner og dør i tørkeperiodene. Sedumtak skal ikke ha jord. Det skal ikke være noe problem å legge sedumdekke på et allerede eksisterende tak.

Konserthuset får sedumtak

Bergknapps egen historie startet med etablering i 2010, etter en henvendelse om leveranse av sedumtak til det nye konserthuset i Stavanger.

Konserthuset ønsket dette, ikke bare av estetiske og miljømessige årsaker, men også av de tekniske grunnene. Beskyttelse av taktekkingen var én grunn. Lydkrav en annen. Det at sedumplantene reduserer avrenning fra taket, er viktig i en bygning med innvendige nedløp og meget strenge lydkrav. Dessuten isolerer plantene mot lyd utenfra.

Bergknapp har levert sedumtak til kunder over hele landet, blant annet det nye Comfort Hotel Square på Løkkeveien i Stavanger. Andre bygg med sedumtak, er Jåttå videregående skole i Stavanger, og Frøyland og Orstad kirke på Jæren. Flere eneboliger har også fått bergknapp på taket.

Grønne tak i inn og utland

Grønne tak blir mer og mer populært i utlandet. København er en by med ambisiøse miljøplaner og har som mål å være CO2-nøytral i 2025. Flere grønne tak er et av tiltakene mot dette målet. Derfor har Teknik- og Miljøudvalget i København kommune vedtatt at alle ny bygninger med flate tak skal ha grønn beplantning etter fastsatte retningslinjer.

Også i vår egen hovedstad Oslo, er grønne tak på vei inn i planleggingen. Ifølge reguleringsplanen for Bjørvika, skal 50% av takarealene være grønne, for eksempel med sedumtak.

Kan Oslo få det til i Groruddalen, kan Rogaland greie det samme. Blir Forus og Raglamyr kledd i grønt?

Faktaboks:

Sedum, eller bergknapp på norsk, er sukkulente stauder med lav vekst og tykke blader. I Norge finnes det ti viltlevende arter. De vokser gjerne på tørre steder med små krav til jordsmonn, som steingjerder og svaberg. (kilde: wikipedia)

Bergknapp er del av Grasrota, som også produserer ferdigplen og torvtak.

Mer info, se: www.grasrota.net eller www.bergknapp.no

Informasjon om Københavns grønne tak:

http://www.kk.dk/Borger/ByOgTrafik/GroenneOmraader/GroenneTage.aspx

Bergknapp. Foto: Kjetil S. Grønnestad.