Grunneierne anker Sauda-dommen

Grunneierne i Sauda vil ha omkamp om Tjelmen-vegen og har anket dommen i Ryfylke tingrett inn for lagmannsretten. Staten ved regjeringsadvokaten har imidlertid akseptert tingrettens klare avgjørelse om at byggevedtaket i fylkeslandbruksstyret var ulovlig. Her kan du lese anken fra grunneierne. Se også vår sak 20.11.06

Anke Saudadommen