Hå-politikere snur

Først avviste politikerne i Hå enstemmig Naturvernforbundets klage om dyrking av en 50 dekar stor myr på Vigre. Men ved neste runde i klagebehandlingen har de samme politikerne ombestemt seg og sluttet seg til et forslag fra administrasjonen om å begrense nydyrkingstillatelsen til 20 dekar. Klagen går nå til fylkeslandbruksstyret for endelig avgjørelse. Se også 30.10.2007.