Hagefugltelling på Mostun

Kom til Mostun natursenter på søndag (29.1) og bli informert om den landsomfattende hagefugltellingen som pågår på. Hagefugler får du også sett. Vi har nemlig etablert en matestasjon i Mostuns hage. Mellom kl. 12 og kl.15 kan du møte representanter fra Norsk Ornitologisk Forening.

I fjor deltok 12-13 000 personer i de årvisse Hagefugltellingene som skjer samtidig i alle de nordiske land. Hagefulgtellingen foregår ved at du noterer alle fuglearter duser, og hvor mange av hver art i løpet av helgen 28-29.januar. Er du forhindret i helga kan du telle i uka etter. 

Mostun natursenter åpner kl. 12 og byr på kaffe og vafler, naturbøker, plakater og mye annet som kan interessere naturinteresserte. 

Velkommen inn på søndag!

Her kan du lese mer om årets Hagefugltelling:

http://www.birdlife.no/organisasjonen/nyheter/?id=963