Hallgeir Langeland valgt som ny styreleder

Tidligere stortingsrepresentant Hallgeir Langeland erstatter Eirind Hivand Haneberg som styreleder i Naturvernforbundet i Rogaland.

Eirin Hivand Haneberg har gjort en formidabel jobb som styreleder gjennom åtte år, men har nå flyttet til Kautokeino. Dermed måtte valgkomiteen lete etter ny styreleder, og valget falt på Hallgeir Langeland, som takket ja til forespørselen etter kort betenkningstid.

Hallgeir H. Langeland har sittet 16 år på Stortinget for SV, og han har vært blant partiets mest markante miljøpolitikere. Langeland har blant annet vært nestleder og medlem i energi- og miljøkomiteen, medlem i transport- og kommunikasjonskomiteen og i kontroll- og konstitusjonskomiteen. I dag jobber Langeland som lærer ved Austbø skole.

Med seg i styret får Langeland med seg:

Bjarte Hetland, styremedlem. Gjenvalgt for to år

Ellen Jepson, styremedlem. Gjenvalgt for to år.

Siri Ødegaard, styremedlem. Var ikke på valg.

Anne Elisabeth Carlsen, styremedlem. Var ikke på valg.

Per Terje Haaland, styremedlem. Gjenvalgt for to år.

Hugh Clarke, varamedlem. Gjenvalgt for ett år.

Sissel Norheim, varamedlem. Ny, valgt for ett år.

Kjetil Nilsen, varamedlem. Ny,valgt for ett år.

Sindre Bø, varamedlem. Ny, valgt for ett år.

Under årsmøtet ble det også lagt fram et renskap som viste et oveskudd på 288.349 kroner.

Her er flere av dokumentene som ble vedtatt på årsmøtet:

Årsberetning Naturvernforbundet i Rogaland

Årsberetning Jæren våtmarksenter og Mostun natursenter

Regnskap 2014 

Budsjett 2015

Valg av nytt styre