Haltbrekken & Co. til Mostun

Lars Haltbrekken i spissen for Naturvernforbundets sentralstyre og landsstyre kommer til Stavanger i helgen. Det er første gang i fylkeslagets historie.

Landsstyret møtes for første gang etter landsmøtet i Trondheim  tidligere i år. Vanligvis holdes de fire årlige landsstyremøtene i Oslo eller omegn. At landsstyrets og sentralstyrets ca 30 medlemmer tar turen til Stavanger setter vi stor pris på. Da kan vi få vist vårt nasjonale våtmarkssenter med base på Mostun. Fylkeslaget har fått betydelig statlige midler for å drifte Jæren våtmarkssenter de nærmeste årene.

Landsstyrets medlemmer skal først og fremst bruke de tre dagene i Stavanger på en lang saksliste. Men man kan selvsagt ikke dra den lange vegen til oljebyen uten å få sett noen av byens grønne kvaliteter. Den ene ligger rett utenfor Mostun, og heter Mosvatnet. En særs artsrik våtmarkslokalitet der fylkeslaget har gjennomført flere tiltak for å forbedre artsmangsfoldet. Lørdag blir det følgelig guidet rundtur rundt Mosvatnet.

Lørdagskvelden er det all grunn til å se fram til. Da inviterer fylkeslaget til festaften med villsaulam fra Marøy på menyen. Andre kortreiste spesialiteter vil også dukke opp.

Søndag er det avreise til Marøy for dem som har anledning til å utsette hjemturen med et par timer. På Marøy har forbundets dugnadsgruppe brukt om lag 4000 timer på restaurering av det gamle kulturlandskapet med særlig vekt på kystlyngheia. Dugnadsarbeidet pågår for fullt og vil holde på enda mange år, ikke fordi vi må, men fordi vi synes det er kjekt.