Hamrabøveger for tredje gang

Politikerne i Suldal kommune synes fortsatt det er OK å bygge veger langs det varige vernede Hamrabøvasdraget. Den oppfatningen deler ikke Naturvernforbundet.

Som lesere at nettsiden vår kanskje vil huske, opphevet fylkesmannen i Vest-Agder i fjor sommer to tillatelser om vegbygging ved Hamrabøvassdraget. Opphevingen skjedde etter klage fra Naturvernforbundet. 

Den ene grunneieren fikk avslag på bygging av Kroleitevegen på ca 1100 meter. Denne grunneieren «misforsto» vedtaket og bygde en del av vegen på ca 150 meter. Nå har bedt omtilgivelse og tillatelse til å beholde den ulovlige vegen. Det synes LMT-utvalet i Suldal kommune er OK, bortsett fra Arbeiderpartiets representant som mener den ulovlige vegen må fjernes. 

Naturvernforbundet har påklaget  kommunens vedtak. Dersom kommunen ikke gir forbundet medhold, går klagen til endelig avgjørelse hos Fylkesmannen.

Den andre grunneieren fikk avslag på bygging av Ådalsvegen på ca 2000 meter. Nå søker han for tredje gang. Denne gang er veglengden noe nedkortet og prosjektet er omtalt som «planering av skråbakkar». LMT-utvalet mener det samme som to ganger tidligere, nemlig at grunneieren må få lov å bygge. 

Naturvernforbundet har påklaget kommunens vedtak. Dersom kommunen ikke gir forbundet medhold, går også denne saken til endelig avgjørelse hos Fylkesmannen.