Håp for vipene?

Vipas langvarige nedtur på Jæren blir tema for torsdagens foredrag på Vitenfabrikken i Sandnes. Kveldens hovedinnleder er landets fremste ekspert på vipas adferd, førsteamanuensis Ingvar Byrkjedal fra Bergen Museum. Programmet starter kl. 18 og slutter kl 21.

Vipas bedrøvelige situasjon på Jæren har i sommer vært et hett tema i media. Vipebestanden har over lang tid hatt en markert tilbakegang, og lek og lærd strides om årsakene. Er det landsbrukets effektive driftsmetoder som er skyld i nedgangen? Eller er det kråka og andre predatorer som må bære skylda for at det blir færre viper på Jæren? Det er ikke sikkert vi får svarene på møtet, men innlederne vil garantert sørge for å gi oss bedre innsikt i vipas situasjon. 

TORSDAG 30.SEPTEMBER, VITENFABRIKKEN, STORGATA 28, SANDNES

Kl. 18-19.15
Vipas adferd og trusler
Ved Byrkjedal
Spørsmål

Kl. 19.15 : Pause

Kl.19.30-20.30 
Hva kan miljøvernmyndighetene gjøre for vipa?
Ved Vegard Ankarstrand

Hva kan landbruksmyndighetene gjøre for vipa?
Ved Geir Paulsen

Hva kan bonden gjøre for vipa?
Ved Magne Helleland

Vipevennlig drift- et eksempel fra Karmøy
Ved Arnt Kvinnesland 

Vipevennlig drift- et eksempel fra Stavanger
Ved Kjell Erik Grøsfjeld

Kl.20.30-21.00
Paneldebatt med alle innlederne


Inngangsavgift kr 100,- per person 
Inklusive servering av frukt/kaker, kaffe og te. 

Vel møtt!

Om innlederne:

Ingvar Byrkjedal er oppvokst på Sandnes. Byrkjedal er førsteamanuensis ved zoologisk avdeling, Bergen Museum. For tiden forsker han på fuglers atferd og fiske systematikk. Han er regnet som landets fremst ekspert på vipas atferd.

Vegard Ankarstrand er biolog fra Universitetet i Bergen, ansatt ved fylkesmannens miljøvernavdeling i Rogaland der han jobber med forvaltningsplaner i naturreservatene. Vegard gjorde sin hovedoppgave om vipene ved Gimremyr i Sola.

Geir Paulsen er fra Etne, men er nå bosatt i Klepp. Han er utdannet sivilagronom fra Norges landbrukshøgskole på Ås og har mange års erfaring som rådgiver for forsøksringer. Til daglig jobber han som jordbruksjef i Time kommune.

Foto: Ingvar Byrkjedal, Bergen Museum. 

Magne Helleland er født og oppvokst på gård – med viper. Han er utdannet agronom og har drevet med melkeproduksjon på Dysjaland i Sola siden 1995. Han har med bekymring fulgt med på vipebestanden, og er en av ildsjelene som har lyst å gjøre noe for vipene.

Arnt Kvinnesland er lærer og bor i Skudeneshavn på Karmøy. Han er en meget aktiv og resultatorientert fugleverner tilknyttet Karmøy Ringmerkingsgruppe. Arnt har tatt initiativ et eget vipeprosjekt som allerede har gitt gode resultater.   

Kjell Erik Grøsfjeld er til daglig advokat i Simonsen DA og er aktiv  kommunepolitiker for Høyre i Stavanger. Han er leder av hovedutvalget for miljø og utbygging der han har vist et særlig engasjement for naturvernsaker.