Hard vinter for toppdykkerne

16 toppdykkere har kommet til Mosvatnet i vår. Det er to færre enn i fjor.

Kåre Johansen

Av Aksel Johan Fosse, Lurahammaren ungdomsskole

Fugleekspert Øyvind Gjerde sier at den kalde vinteren har  tæret på toppdykkerbestanden i overvintringsområdene. Det er trolig grunnen til at bestanden har gått noe tilbake i år.

– Men fortsatt er Mosvatnet blant de viktigste hekkelokalitetene for toppdykker på Jæren, sier han.

Det vakte stor oppsikt da toppdykker  ble observert som hekkefugl i Mosvatnet for første gang i 1953. Bestanden økte på 60-tallet og man talte opp til 14 par! Toppdykkerne greide ikke å få fram en eneste unge i 1988 på grunn av en gitfbehandling ekspertene utførte for å bli kvitt stingsilda i Mosvatnet. Stingsilda er toppdykkernes hovedrett og når fisken forsvinner mangler fuglene mat. Men alle ble glade da toppdykkerne hadde vellykket hekking i 1989, og  allerede i 1990 var bestanden som før igjen. Toppdykkerne trives godt her i Mosvatnet på grunn av det næringsrike vatnet og stor stingsildbestand.

Toppdykkerne er den største av lappedykkerne  registrert i Norge og uten tvil den vakreste. Hittil er det registrert 16 av dem her i Mosvatnet. I Norge er det ca. 400 hekkende par.