Heidi Sørensen fikk påminnelse om nasjonalpark

Statssekretær i Miljøverndepartementet, Heidi Sørensen, (SV) har fått en hyggelig påminnelse om at Rogaland ønsker nasjonalpark i Preikestolsområdet i 2011. Påminnelsen i form av en innrammet plakat med flotte naturbilder av Odd Inge Worsøe ble nylig overrakt Sørensen i Oslo.

Nasjonalpark i Preikestolsområdet er ikke mulig å opprette med dagens naturvernlov. Derfor er nasjonalparkforslaget til Naturvernforbundet avhengig av en en lovendring. Den kan komme når Regjeringen legger fram forslaget til ny Naturmangfoldlov som skal erstatte dagens naturvernlov. Den nye loven er omstridt internt i Regjeringen, og er utsatt flere ganger. Forhåpentlig kommer loven før sommeren i år.   Naturvernforbundet mener det er fullt mulig å ta vare på naturverdiene i Preikestolsområdet sjøl om nasjonalparkstatus vil føre til økt trafikk. For lokalsamfunnnene vil nasjonalparken gi nye muligheter for verdiskapning. Men det blir neppe nasjonalpark om ikke forslaget får god støtte fra lokalt og regionalt hold. Preikestolsområdet var ikke med i landsplanen for nye nasjonalparker som ble vedtatt i 1993.   Området tilfredsstilte ikke kravene til nasjonalpark den gang. Naturvernforbundet mener Preikestolsområdet har nasjonale verneverdier sjøl om deler av området er berørt av kraftlinjer og kraftanlegg. Dessuten er det av stor verdi for befolkningen i byene Stavanger, Sandnes og Jørpeland og å ha nær tilgang til en nasjonalpark med betydelig villmarkspreg.   Verneforslaget til Naturvernforbundet skal først vurderes av Fylkesmannen i Rogaland før Direktoratet for naturforvaltning bestemmer om det skal igangsettes verneplanprosess eller ikke. Les alt om nasjonalparken på www.preikestolen-nasjonalpark.no  

Preikestol-plakaten i glass og ramme ble ovverrakt til statssekretær Heidi Sørensen av Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken (til v.) og daglig leder i fylkeslaget Erik Thoring.