Heller ferjer enn bruer

Heller opprettholde og utvikle dagens ferjetilbud til Fisterøyene, enn å bygge nye bruer og veier, fastslo Arbeiderpartiets gruppeleder i fylkestinget, Tom Tvedt da han og Hilde Gunn Bjelde møtte naturvernere, båtfolk og hytteeiere på Mostun natursenter på fredag.

Det var Naturvernforbundet, båtfolket og hytteeiere på Byre som inviterte til dialogmøte om fylkeskommunens planer for fem bruer med tilhørende veier mellom Fogn, Halsnøy og Børøy. Bru- og veiprosjektet som har en foreløpig prislapp på 848 millioner kroner er sterkt omstridt. Inngrepene vil være svært brutale i det siste store øyriket i Ryfylke som er uberørt av bruer. Fylkeskommunen har sjøl omtalt Fisterøyene som verneverdige og av nasjonal interesse.

Men i transportplanen for Ryfylke er det ikke tatt hensyn til områdets unike  natur- kultur- og friluftsverdier.Vedtaket om  Fisterøyene er gjort uten at det er gjort konsekvensutredninger av prosjektet. Det mente Tom Tvedt var uheldig:

– Transportplanen burde ses på som en mulighetsstudie og ikke som et klarsignal til å sette i gang reguleringsarbeide.

Tvedt mener det mangler en helhetlig kost-nytte vurdering av prosjektet.

– Hva er kost-nytteverdien av flytte  ferjeleiet på Fogn til Halsnøy? Og hvilke konsekvenser vil nedlegging av en av to ferjer i Midtsambandet har for forbindelsen nordover til Tysvær (Nedstrand) og Suldal (Foldøy og Jelsa?) Her er det altfor mange ubesvarte spørsmål som kommer i tillegg til de viktige spørsmålene om konsekvensene for  friluftsliv og naturmangfold i Fisterøyene, fastslo den tidligere fylkesordføreren.

Arbeiderpartiet har foreslått å beholde dagens ferjestruktur og satse på videreutvikling av nye, klimavennlige fartøyer. Forslaget ble nedstemt i fylkesutvalget.

Men siste ord er ikke sagt. I høringsrunden som nylig er avsluttet har det kommet inn flere innsigelser fra statlige og fylkeskommunale myndigheter som kan innebære fordyring av anlegget. Kystverket krever økt seilingshøyde fra 25 til 30 meter, mens Statens Vegvesen krever to-felts veg. Fylkeskommunen mener traseen må flyttes på ett punkt på grunn av kulturminner.