Heller skogvern enn nyplanting

En samlet miljøbevegelse advarer sterkt mot granplanting på Vestlandet og i Nord-Norge som et klimatiltak. – Skogplanting på nye arealer vil kunne få svært negative konsekvenser for naturmangfold, landskap og friluftsliv. Klimaeffekten av planting er dessúten sterkt omstridt, mener organisasjonene som tar til orde for styrket skogvern.

Mye karbon vil nemlig holdes unna atmosfæren om man lar gammel skog i Norge stå. Gammel skog som står i fred sørger sakte, men sikker økning av varige lagre av karbon.

Planting av fremmede treslag, som inkluderer både norsk og utenlandsk gran på Vestlandet og i Nord-Norge ville vært et av de mest alvorlige naturinngrep på svært lang tid. Det vil også være i strid med naturmangfoldloven, internasjonale miljøkonvensjoner og Nagoya-avtalen. Allerede i dag bruker man store beløp for å fremmed treslag mange steder langs kysten, fremholder miljøorganisasjonene.