Her er orkideen på plass

Den sjeldne orkideen purpurmarihånd er nå flyttet. Fra midtrabatten på motorveien til Mostun natursenter.

Purpurmarihånd er en sjelden og sterkt truet art som bare finnes noen få steder i hele Norge, og midtrabatten på motorveien i Stavanger er altså blant disse stedene. Ettersom veisambandet Ryfast nå skal bygges her, måtte orkideen reddes, og da ble den flyttet til Mostun natursenter.

Truede arter som purpurmarihånd skal i utgangspunktet ikke flyttes, de skal bli værende der de hører til. Men flyttingen måtte altså nå til for å redde orkideene fra anleggsmaskinene.

Du kan lese mer om flyttingen her:

Rogalands Avis

NRK Rogaland

Stavanger Aftenblad