Hettemåka på opptur?

Etter 30 år med sammenhengende nedgang, kan det se ut til at hettemåkebestanden er på vei opp igjen. Det er i så fall godt nytt for en rødlistet art.

Erling Sømme Kielland  og hans medarbeidere  har tidligere fastslått at hettemåkebestandene på kjente lokaliteter på Jæren har gått tilbake med over 90 prosent siden 1975. Det er dramatisk, men liknende utvikling har man også registrert i Danmark og Sverige. 

Mosvatnet i Stavanger har vært en av få steder på Jæren der hettemåkene har holdt stand. Slik ser det også ut i år. En telling i slutten av april viste rundt 60 hekkende par fordelt på holmen og Andedammen. Hvor mange som har hatt vellykket produksjon er vanskelig å si, fordi vegetasjonen gjør det vanskelig å kartlegge. Men det er sett flere ikke-flygedyktige unger i sivskogen i Andedammen.

Ekstra hyggelig er det at holmen som Naturvernforbundet har ryddet de fire siste årene, ser ut til å fungere igjen som hettemåkeholme. Gjengroingen er merkbart mindre i år, og et 20-tall par hettemåker har etablert en koloni på nordsiden av holmen. 

Fra Vassøy kommer det en oppløftende melding om at hettemåkene igjen har funnet tilbake til Torvmyrå etter mange års fravær. Kommunen har ryddet og gravd i myra ved to anledninger de siste 15 åra, og det ser ut  til å betale seg nå. Vår hjemmelsmann forteller at årets bestand  ikke er på størrelse med de gode gamle dager, men mange vassøybuer gleder seg over at det på ny er liv igjen på myra. 

Har du gode hettemåke-nyheter? Send gjerne noen ord til rogaland@naturvern.no