Historien om en fugleholme

Vinteren 2012 ble det sjøsatt en uvanlig farkost i Mosvatnet: En flytende fugleholme. Bestilt av Stavanger kommune og levert av Naturvernforbundet. Her er historien:

For over 40 år siden forsvant den ene av Mosvatnets to holmer  da Motorveien (E 39) ble bygd. Daværende parksjef Arne Berglia ville bygge en erstatningsøy,og det var det ingen som var uenig i. Men ingenting kan bygges uten vedtak og penger. Og det fulgte verken vedtak eller penger i kjølvannet av Berglias forslag.

Forslag i  2008

Ideen ble ikke glemt. Da Stavanger laget sin første grønne kommunedelplan i 1991, kom forslaget opp igjen. Ingen protesterte mot forslaget, det ble vedtatt og deretter parkert på ubestemt tid. Inntil Naturvernforbundet tok opp igjen ideen i 2008. Med hjelp fra Bengt Tovslid i konsulentfirmaet Ecofact ble det laget en skisseløsning for en permanent  øy på nordsida av vatnet.

Naturvernforbundets prosjekt var til forveksling likt Berglias: En øy bygd av stein ved en grunne ca 100 meter fra land. Øya skulle tjene som en egnet hekkeplass for Mosvatnets rike fugleliv. Øya ville styrke naturmangfoldet og gi tilbake noen av det man tapte da Motorveien ble bygd.

Men forslaget stanset opp i administrasjonen i kommunen. Prosjektet ville kreve betydelig planlegging og kostnadene  til gjennomføring var ikke inne på noe budsjett. Naturvernforbundet anså at planen hang i en tynn tråd og kom opp med jokeren – en flytende fugleholme. En flyteholme ville koste fem til ti  prosent av en  permanent holme, den ville kunne la seg realisere raskt og flyteholmen kunne flyttes til et annet vann når tiden var moden.

Ideen ble tatt vel i mot av miljøpolitikerne. Etter forslag fra  Kjell Erik Grøsfjeld og Janne Johnsen  fikk Naturvernforbundet i oppdrag å levere holmen. 15. mars 2012 ble  den 50 kvadratmeter store flyteholmen slept på plass og ankret opp ca 100 meter fra landsiden i nord.

Men hva syntes Mosvatnets fugler om det nye tilbudet? Åpenbart positivt! Til tider har det oppholdt seg mellom 40 og 50 store måker på holmen. Skarv og sothøne har også inspisert holmen. Men hekkeplass har det ikke blitt så langt.

I 2013 vil holmen bli flyttet ca 50 meter nærmere land. Jordkassen på 8×2 meter vil bli plantet med stedegne arter og det vil bli rigget et nett over kassen slik at plantene får sjanse til å etablere seg. Så vil tida vise hva som da skjer på holmen.

Flyteholmen i Mosvatnet er et midertidig tiltak. På sikt skal det etableres to eller tre nye øyer i vatnet. Mest trolig kan det komme til å skje når det skal bygges kulvert over Motorveien i forbindelse med Ryfast-prosjektet.

Vestlandsbryggen i Bergen leverte fuglekonstruksjonen etter Naturvernforbundets spesifikasjoner. Her bli grus og jord heist ombord.

Dugnadsgjengen i Naturvernforbundet planerer toppdekket på fugleholmen.

15.mars 2012. Isen har forsvunnet, det er blikk stille og  fugleholmen tas under slep fra Mosvangen Camping til ankringsstedet på nordsiden av vatnet.

Flyteholmen har blitt et velbrukt hvilested for Mosvatnets måker.

Fugleholmen gjør tjeneste som basecamp for skøyteløpere på Mosikken. (Februar 2013)