Hjelp vipene i Stavanger

Skal vi lykkes med verne om vipene i Stavanger, må vi vite hvor de hekker. Til det trenger vi din hjelp. Vet du hvor det hekket viper i år, vil vi svært gjerne vite om det. Angi sted så nøyaktig som mulig og fortell oss hvordan det gikk med vipefamilien(e) i år. Informasjonen kan du sende til vår e-post: rogaland@naturvern.no

Naturvernforbundet har anmodet Stavanger kommune om å innføre vipevennlig drift av kommunale arealer. Kommunen er en betydelig grunneier og disponerer blant annet flere jordbruksarealer og større friområder. Til neste år vil kommunen gjennomføre tiltak som hindrer at vipereir blir ødelagt av grasslått eller jordarbeiding. Da trenger kommunen informasjon om hvor vipene hekker eller har hekket. Her følger noen enkle spørsmål vi ønsker svar på:

Angi sted(mark) hvor vipa eller vipene hekket i år

Angi sted (mark) hvor vipa eller vipene har i løpet av de siste 5 årene. Angi gjerne årstall for når  vipa/vipene hekket sist.

Hvis hekking var vellykket, vet du hvor mange unger som klekket?

Hvis hekkingen var mislykket, vet du hvorfor?

Blir stedet/marken der vipa/vipene hekket slått eller jordbearbeidet?

Fyll gjerne ut med andre opplysninger som kan interesse. 

Takk for hjelpen!

Vipebrev fra Stavanger kommune