«Hjertelig takk!»

Fireåringen stanser opp på turstien. Studerer personen som samler plantedeler i en søppelsekk. Så utbryter hun høyt og tydelig: – Hjertelig takk for at du rydder Mosvatnet!

Slike kommentarer varmer. Sjøl om det ikke var vanlig søppel som ble ryddet denen dagen ved bredden av Mosvatnet. Det var en plante som er sterkt uønsket i parken, nemlig parkslirekne. Det er en forvillet hageplante som har flere skumle egenskaper.

For det første blir den stor, opptil to meter. Den vokser tett og har store blader som skygger ut alt annet planteliv på bakken. Og så er den utrolig vanskelig å utrydde. Kanskje umulig. Planten sprer seg via røttene, og motstår det meste. Det er vanlig å bruke slått kombinert med sprøytegift. Det er en behandling som bør skje flere ganger og over flere år. Likevel er det ingen garanti for suksess.

Naturvernforbundet har påtatt seg å bekjempe et felt med parkslirekne ved vannbredden like nedenfor Mostun. Vi bruker ikke sprøytegift, men satser på hyppig slått og fjerning av plantedeler. Om vi lykkes i utryddingen av planten, vil vise seg om noen år. Men tiltaket vil ihvertfall hindre spredning til nye områder.

Det er ikke bare parkslirekne som truer plantemangfoldet ved Mosvatnet. Flere andre svartelista planter er i sterk vekst og legger under seg nye arealer. Det større innsats til om vi skal beholde den naturlige, stedegne vegetasjonen ved vatnet.